MD-Schakel: Wat een feest bij TVM !!

MD-Schakel: Wat een feest bij TVM !!

Afgelopen zondag ging het echt los aan de Molenweide in Maasland. Om zes uur scherp liet de DJ van Sky Radio de eerste tonen horen. Alle seinen stonden op groen. Er was een vergunning voor het feest, het was mooi weer en het was duidelijk dat Zondag Dames 1 in den vreemde kampioen geworden was en dat zij zich met de maximale snelheid richting Maasland bewogen. Eerder op de dag was Heren 3 al kampioen geworden terwijl Heren 2 vorige week het zoet van het kampioenschap al mocht smaken. Prachtige successen, opgeteld bij de vier kampioensteams in de vrijdagavondcompetitie  – en het verwachte kampioenschap van ook nog een zaterdagteam –  levert dat een totaal van acht kampioensteams op. Een onwaarschijnlijk hoog aantal, namelijk ± 30% van de 29 teams die meededen in de voorjaarscompetitie.

Het was dus zaak dat er gehuldigd ging worden. Jan-Willem van Dam, de voorzitter van de TC, nam als spreekstalmeester het woord en riep in snel tempo de teams één voor één naar voren om hen te feliciteren en overhandigde hen een fles nepchampagne, die ze met elkaar konden nuttigen.
Omdat het in totaal erg veel mensen betrof is er een foto gemaakt van alle kampioenen.  (Voor de goede opmerker zijn er overigens ook enkele verstekelingen waar te nemen.)

kampioenen

Is dan alles rozengeur en maneschijn? Dat nu ook weer niet. Zondag Heren 1 is helaas, na een verblijf van één jaar in de eerste klasse, gedegradeerd. Ook hadden we gehoopt dat er jeugdteams kampioen zouden zijn geworden, maar dat mocht niet zo zijn.

Voortdurend zijn er nieuwe kansen om goede prestaties te leveren. Binnenkort bij het Open Dubbeltoernooi (in week 24) en twee weken later bij het Open Jeugdtoernooi (in week 26).

Reacties zijn gesloten.