Algemeen

Algemeen

Tennisvereniging Maasland (TVM) is opgericht in 1964. TVM is een kleine maar fijne tennisvereniging met 130 leden anno 2022. Het door flora en fauna omsloten park is een oase van rust midden in de natuur aan de Molenweide. In 2015 is ons park uitgebreid met twee nieuwe banen waardoor we nu een totaal van vijf gravelbanen hebben. Daarnaast is er een vrij toegankelijke minibaan/oefenkooi waar niet alleen onze eigen jeugd kan oefenen maar ook andere jeugd uit de omgeving is welkom. Het is een lust op TVM te spelen op de gravelbanen en te genieten van de geneugten van het terras, de bar en de keuken.

TVM speelt al sinds haar oprichting KNLTB competitie. Zonder twijfel een hoogtepunt in het seizoen. De inschrijving staat open voor alle leden van de vereniging.
Elk jaar organiseren we daarnaast een Open Dubbeltoernooi en sinds een aantal jaren een Open Seniorplus toernooi. Parktoernooien zijn er als de clubkampioenschappen, het familietoernooi en toernooitjes voor speciale doelgroepen binnen de vereniging. Gelegenheid om vrij te spelen is bij TVM volop aanwezig.

In 2001 sloot TVM een overeenkomst met TV “De Commandeur”, de andere tennisvereniging in Maasland, om het jeugdtennis in Maasland te stimuleren door het zogenaamde duo-lidmaatschap, hiermee is spelen in de KNLTB competitie voor de jeugd mogelijk. Daarnaast is sinds 2015 ook het Maaslandlidmaatschap in het leven geroepen, waardoor men met korting lid kan zijn van TVM en De Commandeur.

Organisatie
Van toepassing zijn Huis- en Gedragsregels, een Verkort Bestuursreglement Verantwoord Alcoholgebruik en het Baanreglement. TVM is aangesloten bij de K.N.L.T.B. (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) en valt onder het district Rotterdam.

Communicatie
De communicatie van de diverse commissies, werkgroepen en het bestuur met de leden vindt plaats via de Algemene Leden Vergadering (ALV), het Jaarboek en via de website www.tvmaasland.nl.

Commissies
Binnen Tennisclub TVM bestaan de volgende commissies:

De Technische Commissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor alle tennis-technische zaken binnen TVM. Het organiseren van de toernooien en het goed laten reilen en zeilen van de competitie.

De Barcommissie
Deze commissie is belast met de verzorging in het clubgebouw ‘Tea-break’. Tea-break is de ontmoetingsplaats van de vereniging en heeft een sociale functie vooral tijdens de competitie en tijdens toernooien.
Om deze verzorging zo goed en zo goedkoop mogelijk te houden doet elk seniorlid bardienst en wordt door de barcommissie ingedeeld in een bardienstrooster.

De Onderhoudscommissie
Deze commissie zorgt ervoor dat de banen goed verzorgd worden en dat het park er aantrekkelijk uitziet. De voltallige commissie bestaat uit vrijwilligers.

De Kascommissie
Deze commissie controleert het financiële jaarverslag en brengt aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) verslag uit van haar bevindingen.

De Sponsorcommissie
Deze commissie houdt zich bezig met het werven van sponsors en het onderhouden van de contacten. Zij houden mede in het oog dat TVM een ethisch en gezond sponsorbeleid volgt.

Tennisles
De leden worden in de gelegenheid gesteld tennisles te nemen bij een gediplomeerde tennistrainer. Gerichte informatie hierover vindt u hier.

Klik hier voor een overzicht van de leden van onze commissies.