Baanreglement

Baanreglement

 1. Mededelingenbord en website: op het mededelingenbord en/of de website staan de perioden en dagen van de competitie, training en schoolvakan­ties. Ook afwijkin­gen van dit baanreglement worden op het mededelingenbord aange­kondigd aangegeven.
 2. Categorieën leden: Speelgerechtigd voor vrij spelen zijn onze volwaardige seniorleden, te weten TVM seniorleden, Maaslandleden, senior-duoleden en sponsorleden. Hetzelfde geldt voor jeugdleden en junior-duoleden. Leden met overige lidmaatschappen zijn niet speelgerechtigd voor vrij spelen bij TVM.
 3. Singles en dubbels: indien 6 of meer leden wachten, mogen er uitsluitend nog dubbels gespeeld gaan worden. De singlespelers mogen echter gewoon hun halfuur volmaken.
 4. Gebruik klok: bij het betreden van een baan dient de betreffen­de klok op de begintijd te worden ingesteld. Wanneer alle banen bezet zijn – en er nog leden wachten – is de maximum speeltijd een half uur voor het enkelspel en 45 minuten voor het dubbelspel. Mocht in dat geval één der klokken niet zijn ingesteld, dan mag worden aangenomen dat op een betreffende baan al ten minste een half uur, respectievelijk 45 minuten is gespeeld.
 5. Competitie: Tijdens de competitie kunnen alle banen op de competitiedagen of op inhaaldagen gereserveerd worden voor competitiewedstrijden. Indien genoeg banen beschikbaar zijn, mag een competitieteam gebruik maken van 2 banen. Vrijspelen op competitiedagen: In het jaar 2015 wordt de mogelijkheid van vrijspelen op competitiedagen gecreëerd. Baan 3 is de baan voor vrij spelen. Na de voorjaarscompetitie van 2015 wordt deze regel geëvalueerd.
 6. Tennisles: Gedurende de trainingsperioden kan een baan gereserveerd zijn voor de trainer. Op het mededelingenbord en/of de website zijn de baan en de tijden vermeld.
 7. Schoeisel: De banen mogen alleen met outdoor tennisschoenen worden betreden.
 8. Kleding: Spelers mogen alleen in tenniskleding aan het spel deelne­men. Bij overtreding zijn de bestuursleden en degene die op dat moment bardienst heeft, bevoegd het verder spelen te verbie­den.
 9. Dagelijks baanonderhoud: Men dient zich strikt te houden aan de richtlijnen en/of aanwijzingen van de onderhoudscom­missie.
 10. Dagelijks toezicht: Het dagelijkse toezicht op het tennis­park berust bij de aangewezen week-verantwoordelijke en in diens afwezigheid bij degene die bardienst heeft.
 11. Vaststelling baanreglement: Dit baanreglement, alsmede wijzi­gingen ervan, wordt vastgesteld door de algemene leden­vergadering. Het bestuur is bevoegd – d.m.v. een aankondi­ging op het mededelingenbord – van dit reglement af te wijken.
 12. Slotbepaling: In die gevallen waarin het baanreglement niet voorziet beslissen de aanwezige bestuursleden en bij hun afwezig­heid degene die op dat moment de bardienst heeft.