TVM historisch

TVM historisch

In vogelvlucht…

Ver voor 1964
Het dorp Maasland is in een ver verleden ontstaan als ontginningsgebied. In de geschiedenisboeken wordt het dorp al genoemd in het jaar 985 als Graaf Dirk II er een kerk laat bouwen. In 1241 vestigt de Ridderlijke Duitse Orde zich op het grondgebied van Maasland. Daarna is er vooral sprake van rust en ruimte tot het jaar 1964.

Maasland, een actief dorp
Het dorp Maasland is bescheiden van omvang, het telt ongeveer 6530 inwoners. Het dorp heeft door de eeuwen heen zijn natuurlijke charme behouden, met een centrum dat werkelijk een plaatje is. Toch is Maasland een eigentijdse woongemeenschap met uitstekende voorzieningen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sport. Het verenigingsleven bloeit er volop.

Rust en ruimte met mogelijkheden
Maasland ligt in een fantastisch groene omgeving met veel rust en ruimte. Aan de rand van het dorp ligt de Molenweide met uitzicht op weiden en molens, en daartussen verscholen de tennisbanen van Tennisvereniging Maasland (TVM). Tennis was niet de eerste sport op deze plaats. In 1927 werden hier op het land van Jan van Geest de eerste voetbalwedstrijden van MVV ’27 gespeeld. Toen MVV ’27 in 1931 vertrok duurde het tot 1964 voor de tennisbanen hier werden aangelegd.

Het traject naar het 50-jarig bestaan van Tennisvereniging Maasland
De uitbreiding van Maasland na de oorlogsjaren bracht nieuwe bewoners die naast wonen ook een sport wilden beoefenen, namelijk de tennissport. Daarom klopten in 1963 enkele initiatiefnemers aan bij de toenmalige burgemeester de heer Groot-Enzerink met het verzoek een tennispark te laten bouwen. De burgemeester stond hier zeer welwillend tegenover maar stelde dat, om het voorstel in de Gemeenteraad te kunnen verdedigen, er een vereniging in oprichting moest komen. Ook gaf hij aan dat naast nieuwe bewoners, zowel in de vereniging als in het bestuur, autochtone bewoners lid moesten worden. Dat betekende dus de huizen langsgaan, mensen enthousiast maken en ze inschrijven als lid van de vereniging in oprichting. Al spoedig waren er voldoende “leden”. Op 10 maart 1964 passeerde de akte van oprichting.

Er werd een voorlopig bestuur gevormd met actieve en niet actieve tennissers. Met als initiatiefnemers Ben Stolk, Piet van den Broek, Niek F. Meijer. De officiële oprichting werd op 10 maart 1964 een feit. Met deze gegevens kon de burgemeester de Gemeenteraad overtuigen van de noodzaak van drie tennisbanen in het park bij het Hertenkamp.De firma Wernink bouwde de banen en in april 1964 konden de banen officieel in gebruik worden genomen en was Maasland een vereniging rijker, TVM, en kon er volop getennist worden. Voor de Gemeente Maasland was het echter ongewoon. De burgemeester drukte daarom op het hart, ten eerste op zondag niet onder kerktijd in tenniskleding door het dorp te lopen en ten tweede het eerste jaar geen competitie te spelen, alles in verband met de zondagsrust.

Tennisvereniging Maasland ging van start met 3 gravelbanen en een eenvoudig clubhuis. De vereniging groeide voorspoedig. Niet dat iedereen zomaar lid kon worden, er moest aan bepaalde, niet vastgelegde, voorwaarden worden voldaan, de zogenaamde ballotage. Desondanks steeg het ledental sterk, te sterk eigenlijk. Met als gevolg de oprichting in 1980 van een tweede tennisvereniging: De Commandeur, een vereniging met leden die geen competitie wilden spelen maar uitsluitend recreatief gingen tennissen. TVM was en bleef een levendige vereniging, aangesloten bij de KNLTB, en zette in datzelfde jaar 1980 aan de Molenweide een nieuw clubgebouw neer, dat er nog steeds staat.
Na veel strubbelingen is er in 1993 verlichting voor de banen aangelegd zodat er ’s avonds tot 23.00 uur gespeeld kon worden. Na dat uur moesten de dieren van het Hertenkamp en de volière rust krijgen, evenals natuurlijk de bewoners van de twee huizen die pal tegen baan 3 aan staan.

Met de invoering van het duo-jeugdlidmaatschap in 2001 ontstond er samenwerking met De Commandeur. Tennissende jeugd kon lid worden van beide verenigingen en bij TVM competitie spelen.
Het jaar 2009 werd een jaar van bezinning. Een beleidsplan werd opgesteld en actielijnen werden gedefinieerd. Na goedkeuring van het plan door de Algemene Ledenvergadering van 2010 werden de actielijnen aangepakt: ledengroei, aanleg extra banen en opbouw van een financiële buffer.

In 2014 kunnen we het 50-jarig bestaan vieren met ongeveer 270 leden, een mooie financiële buffer en met uitzicht op – en misschien wel gezicht op – twee extra banen.

Na 2014
Hoe het verder zal gaan? Om Wim Kan te citeren: Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Continuïteit voor de nabije toekomst is verzekerd: TVM heeft veel vrijwilligers, waaronder een groot aantal jong volwassenen, in het bestuur en de commissies. Ook daarnaast kan er op veel leden een beroep gedaan worden. De toekomst ziet er dus zonnig uit.

De Tijdlijn

1964
In 1964 werden de banen aangelegd en werd het clubgebouw neergezet. Oprichting en verdere opbouw van TVM liep voorspoedig en na enkele jaren was de tennissport in Maasland alom bekend en was er op een gegeven moment zelfs een wachtlijst om lid te worden. De KNLTB had een maximum aantal leden per baan voorgeschreven van ongeveer 75 wat inhield dat de vereniging hooguit 225 leden mocht tellen. Verder groeien was dus niet mogelijk.

1980
Net voor 1980 zochten 6 mannen elkaar op en gingen aan de slag om een puur recreatieve tennisvereniging op te richten. Geen KNLTB, geen competities, maar uitsluitend vanuit en op het park te organiseren activiteiten. Er werd vergunning verkregen, financiering gevonden en in 1980 werd tennisvereniging ”De Commandeur” opgericht en werd er gestart met 6 banen. Zo kwam er een tweede tennisvereniging naast TVM. Dit kwam goed uit want de behoefte aan ruimte voor het spelen van tennis in Maasland bleek groter dan men in eerste instantie had gedacht. De Commandeur verschilde van TVM doordat veel leden uit de regio kwamen, vooral uit Maassluis. Bij TVM bleef het druk. In datzelfde jaar werd ook het oude clubgebouw afgebroken door veel vrijwilligers en de eerste paal werd geslagen voor het nieuwe clubgebouw. Dit gebouw, getekend door Jan Louter, werd gebouwd door Koos de Haas en is het gebouw dat er nu nog steeds staat.

1993

De vele leden en het aantal deelnemende teams van TVM aan de landelijke competitie waren een bedreiging voor het kunnen vrij spelen en er werd gezocht naar andere mogelijkheden. Zoals bij praktisch alle sportverenigingen het geval is wordt er ook in de avonduren gesport, helaas was dat bij TVM slechts tot het donker worden mogelijk.
Daarom werd gedacht aan verlichting van de drie banen, iets dat in eerste instantie op veel bezwaren stuitte van bewoners van de naastgelegen huizen en eveneens van de Vogelvereniging en het aangrenzende Hertenkamp. Na veel bijeenkomsten, onderzoek en enkele jaartjes geduld, was het in 1993 eindelijk zover dat op alle drie de banen ook in de avonduren gespeeld kon worden.

2001
In 2001 werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de jeugd van TVM en De Commandeur, het zogenaamde duo-lidmaatschap. Dit was nodig om te zorgen dat tennissende jeugd zich in Maasland kon ontwikkelen door competitie te spelen. Door het duo-lidmaatschap en door het aanbieden van lessen nam het tennisniveau toe op de banen bij TVM en konden er ook weer voltallige teams gevormd worden. Met de invoering van het duo-lidmaatschap liep het aantal directe TVM jeugdleden terug, het duo-lidmaatschap werd de aanvoerroute voor leden. Als er teams kampioen werden is dat altijd gevierd op het park. TVM stond er zeker in de beginjaren om bekend dat er talentvolle jeugd aanwezig was. Dat is nog steeds zo, maar de top week soms uit naar omliggende verenigingen om daar in een hogere klasse te kunnen spelen. In 2011 werd het 10-jarig bestaan van het duo-lidmaatschap gevierd met een straattennis happening voor de schooljeugd op het parkeerterrein van MVV. De Commandeur en TVM werken samen om de Maaslandse jeugd aan het bewegen en het liefst aan het tennissen te krijgen.

2009
Met het oog op de toekomst en in verband met de continuïteit van TVM werd er in 2009 een beleidsteam in het leven geroepen met de opdracht een beleidsplan voor de middellange termijn op te stellen. Dit was noodzakelijk omdat er met een schuin oog werd gekeken naar het aflopen van het recht van opstal in 2017 en met open ogen naar het verouderen en afnemen van de leden en naar ontwikkelingen in de omgeving. Het beleidsplan voor de periode 2010-2014 kreeg de zondagse naam “Ruim baan voor TVM” mee. Uiteindelijk moet dit resulteren in de aanleg van twee extra banen, waardoor de continuïteit van de vereniging TVM en van competitietennis in Maasland gegarandeerd worden. Onze architect, Jan Louter, heeft nieuwe tekeningen en berekeningen gemaakt, die al maanden in het clubgebouw te bezichtigen zijn geweest. De eerste stappen zijn dus gezet!