Bardienst

Een belangrijk deel van de inkomsten van onze vereniging wordt gegenereerd uit de bar, die om die reden in eigen beheer is. De bardiensten worden opgevangen door onze eigen leden. Afhankelijk van het type lidmaatschap zijn senior leden verplicht om één of meer bardiensten per seizoen te verzorgen. Bekijk hier hoeveel bardiensten jij moet doen en wat we van je verwachten tijdens een bardienst.

Als lid kun je via de bardienst inschrijvingssoftware van de KNLTB: zelf aangeven wanneer je je bardienst(en) wilt draaien. Je kunt inloggen via deze link met je bondsnummer en bijbehorende wachtwoord. Problemen met inloggen? Hier vind je meer informatie. Nadat iedereen zich heeft ingeschreven kun je de lijst met bardiensten terugvinden in het clubgebouw.

Mocht je, ondanks het feit dat je zelf de data hebt vastgelegd bij het inschrijven, onverhoopt toch verhinderd zijn, dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen. Er dient geruild te worden met een ander senior lid van TVM. Voor € 35,- kunt je je bardienst eventueel ook over laten nemen door een van onze reservebarleden. Klik hier voor het overzicht met reservebarleden. Geef ruilingen altijd door via bc@tvmaasland.nl i.v.m. toegang tot het clubhuis en noteer deze op de bardienstlijst in het clubgebouw.
LET OP: Boete bij niet op komen dagen: Bij het niet nakomen van een bardienst wordt een boete van 50 euro opgelegd. Zorg er dus voor dat je je bardienst tijdig ruilt of overdraagt aan een reservebarlid wanneer je bent verhinderd.

Mocht je vragen hebben over de bardiensten: wij zijn bereikbaar via de mail: bc@tvmaasland.nl.