Lidmaatschap

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich bij het ledensecretariaat aanmelden via ons aanmeldingsformulier. Indien u akkoord bent met automatische incasso van de contributie graag ook het incassoformulier invullen en opsturen.

Ledensecretariaat t.a.v. Olga Janssen
Wassenaer van Obdamstraat 63
3143KK Maassluis
tel.: 010 – 010 – 5915642
e-mail: ledenadministratie@tvmaasland.nl

Contributies 2019

Senior-lid
Lid dat per 1 januari van dit jaar 17 jaar is of ouder
€ 153,-
Maasland-lid
Senior-lid van DC (€ 100,-) en van TVM (€ 123,-) per 1 januari ouder dan 18 jaar
€ 223,-
Student duo-lid
Studerend lid TVM (€ 70,-) en De Commandeur (€ 65,-)
€ 135,-
Student-lid
Studerend senior lid
€ 100,-
Junior-lid, het BasisPlus (zie MJC)
Lid dat per 1 januari niet ouder is dan 8 jaar
Lid dat per 1 januari 9 jaar of ouder is, maar niet ouder dan 13 jaar
Lid dat per 1 januari 14 jaar of ouder is, maar niet ouder dan 17 jaar

€ 40,-
€ 60,-
€ 80,-
Toernooi-lid
Een lid van DC dat via TVM KNLTB-toernooien kan spelen
€ 30,-
Slapend lid*
Niet speelgerechtigd lid van TVM (zonder KNLTB-pas)
€ 25,-
Lid voorjaar en najaar** (€ 60,- plus € 40,-)
KNLTB-competitie spelend lid van De Commandeur dat bij TVM competitie speelt
€ 100,-
Bedrijfslid
Contact opnemen met de penningmeester

Opmerkingen:
*Leden die een seizoen niet kunnen tennissen, kunnen slapend lid worden en moeten daartoe vóór de aanvang van het seizoen een verzoek indienen bij het ledensecretariaat.
**Het lidmaatschap voor- of najaar kan niet meer worden afgesloten maar bestaat alleen op basis van afspraken uit het verleden.

Factuur

Voor de contributie ontvangt u aan het begin van elk kalenderjaar een factuur, te voldoen op onze bankrekening IBAN, zie contactgegevens. De inning van de extra contributie voor competitiespelers vindt plaats door de captains van de verschillende teams. Adreswijzigingen en andere mutaties kunt u zelf veranderen via de KNLTB ClubApp of tijdig doorgeven aan de ledenadministratie (zoals ook eventuele fouten op het pasje).

Competitiespelers

Competitie spelende leden betalen naast hun contributie voor het lidmaatschap ook een competitiebijdrage:

Senioren (Zondag)€ 120,- per team
Senioren (Dinsdag-, Donderdag, Vrijdag- en Zaterdag)€ 100,- per team
Junioren (zaterdagochtend en zondagochtend)Onderdeel BasisPlus
Senioren (najaarscompetitie)€ 100,- per team

De ballen zijn inbegrepen. Eventuele boetes moeten door de teams zelf worden betaald.

KNLTB Ledenpas

Sinds 1984 ontvingen KNLTB-leden jaarlijks een leden- en toernooipas. Vanaf 2019 is de KNLTB-pas een meerjarenpas geworden, dus wees er extra zuinig op! De deelname aan competitie en toernooien is alleen mogelijk als men in het bezit is van een KNLTB-pas voor 2019 (met pasfoto). Ook op onze banen is een pasjesregeling van kracht. Je hebt de KNLTB-pas ook nodig om toegang te krijgen tot het park en het clubgebouw.

De pasjes worden uitsluitend uitgereikt als de verschuldigde contributie op onze bankrekening is bijgeschreven. Na de uitgiftedatum liggen de betaalde pasjes voor eigen risico achter de bar. Bij de competitie is het uitwisselen van de ledenpasjes, voordat de wed-strijd begint, verplicht. De captains van de teams zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing.
Toernooien: voor aanvang van de eerste wedstrijd kan de leden- of toernooipas door de wedstrijdleiding van een organiserende vereniging worden ingenomen. De wedstrijdleiding is in dat geval gehouden het pasje direct na de laatste wedstrijd terug te geven.

Met het pasje kan de poort van het park en de terrasdeur naar de kleedkamers worden geopend. Als er bardienst moet worden ge-daan kan ook de deur naar de kantine ermee worden geopend.

Introducés

Introductie door TVM-leden is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • maximaal 2 introducés per dagdeel, d.w.z. ochtend, middag of avond
  • maximaal 3 introducés per seizoen per lid

Introducés hebben uitsluitend toegang tot de banen op vertoon van een introducépasje, dat verkrijgbaar is bij de bardienst. Bij afwezigheid van bardienst wordt vertrouwd op de eerlijkheid van het uitnodigende lid.

Seniorleden
€ 5,00 per dagdeel per introducé
Juniorleden€ 2,50 per dagdeel per introducé

Beëindigen Lidmaatschap

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door dit tijdig door te geven aan de ledensecretariaat (schriftelijk of per e-mail). Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, dus vóór 1 december. Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het jaar blijven de verplichtingen over dat jaar bestaan.