Lidmaatschap

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich bij het ledensecretariaat aanmelden via ons aanmeldformulier. Indien je akkoord bent met automatische incasso van de contributie graag dit ook aanvinken op het formulier.

Ledensecretariaat: ledenadministratie@tvmaasland.nl

Contributies 2022

Senior-lid
Lid dat per 1 januari van dit jaar 17 jaar is of ouder
€ 159,-
Maasland-lid
Senior-lid van TVM (€ 120,-) en De Commandeur (€ 120,-) per 1 januari ouder dan 18 jaar
€ 240,-
Student duo-lid*
Studerend lid: TVM (€ 75,-) en De Commandeur (€ 75,-)
€ 150,-
Student-lid*
Studerend senior lid
€ 105,-
Junior-lid
Lid dat per 1 januari niet ouder dan 17 jaar is

€ 64,-
Toernooi-lid
Een lid van DC dat via TVM KNLTB-toernooien kan spelen
€ 32,-
Slapend lid**
Niet speelgerechtigd lid van TVM (zonder KNLTB-pas)
€ 25,-
Bedrijfslid
Contact opnemen met de penningmeester

Opmerkingen:
*Student-leden dienen de studentenpas te kunnen overleggen
**Leden die een seizoen niet kunnen tennissen, kunnen slapend lid worden en moeten daartoe vóór de aanvang van het seizoen een verzoek indienen bij het ledensecretariaat.

Factuur

Voor de contributie ontvang je aan het begin van elk kalenderjaar een factuur. De inning van de extra contributie voor competitiespelers vindt plaats door de captains van de verschillende teams. Adreswijzigingen en andere mutaties kun je zelf veranderen via de KNLTB ClubApp of tijdig doorgeven aan de ledenadministratie (zoals ook eventuele fouten op het pasje).

Bardienst

Bij het lidmaatschap van TVM horen jaarlijks ook een aantal bardiensten. Hoeveel? Dat hangt af van het type lidmaatschap dat je hebt. Lees alles over het doen van bardiensten bij TVM op de pagina bardiensten.

Competitiespelers

Competitie spelende leden betalen naast hun contributie voor het lidmaatschap ook een competitiebijdrage:

Senioren (Zondag)€ 120,- per team
Senioren (Zaterdag)€ 100,- per team
Senioren (Dinsdag-, Donderdag en Vrijdag)€ 90,- per team
Senioren (najaarscompetitie)€ 100,- per team

De ballen zijn inbegrepen. Eventuele boetes moeten door de teams zelf worden betaald.

KNLTB Ledenpas

Sinds 1984 ontvingen KNLTB-leden jaarlijks een leden- en toernooipas. Vanaf 2019 is de KNLTB-pas een meerjarenpas geworden, dus wees er extra zuinig op! De deelname aan competitie en toernooien is alleen mogelijk als men in het bezit is van een KNLTB-pas voor 2019 (met pasfoto). Ook op onze banen is een pasjesregeling van kracht. Je hebt de KNLTB-pas ook nodig om toegang te krijgen tot het park en het clubgebouw.

De pasjes worden uitsluitend uitgereikt als de verschuldigde contributie op onze bankrekening is bijgeschreven. Na de uitgiftedatum liggen de betaalde pasjes voor eigen risico achter de bar. Bij de competitie is het uitwisselen van de ledenpasjes, voordat de wedstrijd begint, verplicht. De captains van de teams zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing. Overigens is sinds 2022 ook de pas via de KNLTB app te benaderen.
Toernooien: voor aanvang van de eerste wedstrijd kan de leden- of toernooipas door de wedstrijdleiding van een organiserende vereniging worden ingenomen. De wedstrijdleiding is in dat geval gehouden het pasje direct na de laatste wedstrijd terug te geven.

Met het pasje kan de poort van het park en de terrasdeur naar de kleedkamers worden geopend. Als er bardienst moet worden gedaan kan ook de deur naar de kantine worden geopend.

Mocht je een nieuwe pas willen aanvragen, omdat je hem bijvoorbeeld bent kwijtgeraakt, stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@tvmaasland.nl. De kosten voor een nieuwe pas zijn € 5,- en wordt in rekening gebracht.

Introducés

Introductie door TVM-leden is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • maximaal 2 introducés per dagdeel, d.w.z. ochtend, middag of avond
  • maximaal 3 introducés per seizoen per lid

Introducés hebben uitsluitend toegang tot de banen op vertoon van een introducépasje, dat verkrijgbaar is bij de bardienst. Bij afwezigheid van bardienst wordt vertrouwd op de eerlijkheid van het uitnodigende lid.

Seniorleden
€ 5,00 per dagdeel per introducé
Juniorleden€ 2,50 per dagdeel per introducé

Beëindigen Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij je opzegt. Dit kan alléén per e-mail beëindigd worden bij het Ledensecretariaat: ledenadministratie@tvmaasland.nl . Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, dus vóór 1 december. Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het jaar blijven de verplichtingen over dat jaar bestaan.