Protocol Verantwoord Sporten TVM

Protocol Verantwoord Sporten TVM

Protocol TVM verantwoord tennissen vanaf 12 mei 2020

Dit protocol is gebaseerd op het Protocol Verantwoord Sporten, samengesteld door NOC*NSF, en de aanvullende richtlijnen  hierop, gemaakt door de KNLTB op 8 mei 2020.

En is gemaakt door het bestuur van TVM. 

In de eerste fase is TVM vanaf 29 april 2020 opengesteld voor jeugd van 13 t/m 18 jaar.

In fase 2 wordt bij TVM de openstelling vanaf 11 mei 2020 uitgebreid voor 1 op 1 vrij spelen van seniorleden met maximaal 2 spelers per baan (singlespel). En ook voor 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) van personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.

Er worden verschillende voorwaarden gesteld aan de leden: de maatregelen zoals voorgeschreven en toegepast door TVM worden hieronder beschreven.

Communicatie 

 • De Corona verantwoordelijken binnen de vereniging zijn de voorzitter en de secretaris te bereiken via:

Koos van Woerden (voorzitter) tel: 06 53523471
Mail: voorzitter@tvmaasland.nl
Kees van Maaswaal (secretaris) tel: 06 54783232
Mail: info@tvmaasland.nlAlle leden en de tennisleraren van de vereniging zijn ingelicht over de nieuwe maatregelen en hoe het protocol dient te worden uitgevoerd.

Het tennispark zal vanaf 12 mei iedere dag open zijn tijdens daglicht. Kunstlicht zal niet worden gebruikt. Reserveren van banen is mogelijk tussen 09.00 uur tot 21.00 uur.

Het tennispark zal vanaf 12 mei ook open zijn voor tennislessen op door de leraren zelf te bepalen tijden. Gedurende deze openingstijden zal te allen tijde de tennisleraar de rol van toezichthouder op zich nemen, bij aanwezigheid van leden onder de 18 jaar, en is verantwoordelijk voor de handhaving van de protocolregels.

Bij aanwezigheid van personen boven de 18 jaar zal er geen toezichthouder aanwezig zijn.

Er kan uitsluitend gespeeld worden nadat vooraf digitaal een baan is gereserveerd. Uitleg over de werkwijze van reserveren in de ClubApp staan beschreven op de pagina: Tennisbaan reserveren

Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). En blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Op het toegangshek, het clubgebouw en de speelbanen zijn posters opgehangen met de KNLTB instructies ten aanzien van de hygiene-regels en belangrijkste maatregelen

Banen/Clubgebouw/terras

 • De kantine en terras blijven voorlopig gesloten. De ruimte waar de AED, en het afhangbord hangt blijft beschikbaar. De toiletten zijn niet bereikbaar.
 • Volwassenen en jeugd 13 t/m 18 jaar dienen  te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Onthou je van elk contact. Wissel van baanhelft met de klok mee, en maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze. Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. 
 • Ga voor je gaat tennissen thuis naar het toilet. Op het park is het toilet gesloten.
 • De minibaan is gesloten
 • Kom niet eerder dan 10 minuten vooraf naar het park en/of de baan en ga na het tennissen direct naar huis.
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park. 
 • De vereniging heeft gezorgd voor de plaatsing van desinfecterende middelen op het park.
 • Vanwege de beperkte ruimte bij het afhangbord, kan dit maar door één persoon tegelijk bediend worden.
 • Bij het vegen van de banen na gespeeld te hebben, wordt geadviseerd plastic handschoenen te dragen.

Tennislessen

 • Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan. Bij trainingen voor volwassenen en jeugd van 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 personen per tennisbaan.
 • Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen. De leraar of de toezichthouder is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en weggaande jeugd. 
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen. 
 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les. Wissel de gebruikte trainingsballen elke dag. Per kleur bal wordt 1 ton gebruikt en voor elke groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens nieuwe ballen te zijn. Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden. 
 • Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.