Beëindigen van lidmaatschap

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door dit tijdig door te geven aan de ledensecretariaat (schriftelijk of per e-mail). Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, dus vóór 1 december. Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het jaar blijven de verplichtingen over dat jaar bestaan.